Vorige week was de eerste afsluitende week van dit schooljaar. Tijdens deze week hebben leerlingen van de onderbouw allerlei workshops rondom het thema Haarlem, jouw leefomgeving gedaan. De leerlingen konden op maandag en woensdag twee workshops per dag kiezen.

Zij hebben bijvoorbeeld Haarlemmer Halletjes en Haarlemse margrietbroden gebakken in de bakkerij, Haarlemse T-shirts en nieuwe vlaggen ontworpen. Ze konden naar de Erebegraafplaats na een les over Hannie Schaft. Ze zijn bij de Sterrenwacht geweest en hebben diverse musea en gebouwen bezocht en het een en ander geleerd over de geschiedenis van Haarlem.

Op vrijdag is de week afgesloten met presentaties van de leerlingen, waarin zij vertelden wat zij die week gedaan en gezien hadden.