Kwaliteit

De onderwijskwaliteit van een school wordt door de Inspectie van het Onderwijs onderzocht. Dat gebeurt door jaarlijks de resultaten van een school te berekenen. De inspectie onderzoekt een vijftal resultaten en op basis van het gemiddelde van drie achtereenvolgende jaren en een mogelijk onderzoek op school beoordeelt de Inspectie een school.

Tot en met het schooljaar 2013 2014 vielen de resultaten tegen en heeft de Inspectie regelmatig de school onderzocht.

In december 2015 is het laatste onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dat onderzoek is dat de inspectie de onderwijskwaliteit bij de Basisberoepsgerichte leerweg voldoende heeft verklaard en dat de ontwikkelingen bij de overige leerwegen volgens plan verlopen.

Het rapport kunt u lezen op de website www.scholenopdekaart.nl