Kwaliteit

De onderwijskwaliteit van een school wordt door de Inspectie van het Onderwijs onderzocht. Dat gebeurt door jaarlijks de resultaten van een school te berekenen. De inspectie onderzoekt een aantal vaste resultaten (onderbouwsnelheid – onderbouwpositie – bovenbouwsucces en examencijfers) en op basis van het gemiddelde van drie achtereenvolgende jaren en een mogelijk onderzoek op school beoordeelt de Inspectie een school.

Het Sterren College heeft tot en met het examenjaar 2014 minder goede resultaten geboekt en wordt nog jaarlijks door de inspectie bezocht.

De resultaten van de jaarlijkse onderzoeken van de inspectie zijn als volgt. In het najaar van 2015 werd de afdeling basisberoepsgerichte leerweg voldoende beoordeeld en in het najaar van 2016 werd hetzelfde oordeel uitgesproken over de kaderberoepsgerichte leerweg. Inmiddels behoort de school voor deze afdelingen tot de 20% beste scholen in Nederland!

We hopen in 2017 – 2018 ook op een voldoende voor de afdeling GL/TL.

Meer informatie over de resultaten die de school boekt kunt u vinden door op deze link te klikken:
 www.scholenopdekaart.nl