Ouderadviesraad

Het Sterren College heeft een actieve ouderadviesraad (OAR). De OAR is een groep ouders die meedenkt over het beleid dat de school voert. De OAR denkt mee, geeft advies en meningen over uiteenlopende zaken. Zo bespreken we de dagelijkse gang van zaken op het Sterren College en worden de ouders geïnformeerd over alle thema’s die spelen op een school. De beleidsterreinen financiën, onderwijskwaliteit,  personeel en overige interessante onderwerpen worden vier maal per jaar besproken. De OAR is geen besluitvormende vergadering, er wordt geluisterd naar de menig van ouders en de school probeert daar zijn voordeel mee te doen.

De OAR vergadert minimaal vier keer per jaar. In het schooljaar 2015 2016 is dat op een woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur.

Elk jaar kunnen geïnteresseerde ouders zich voor de OAR aanmelden. De wens van de participerende ouders is dat aanwezigen zichzelf min of meer de verplichting opleggen om de vergaderingen regelmatig bij te wonen.

Als ouders zich willen aanmelden, dan is een mail/telefoontje naar de directeur voldoende.