MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij een school. Het Sterren College heeft een deelraad van de MR. In de deelraad zitten niet alleen vier personeelsleden, maar ook twee ouders. De deelraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar om, samen met de directie, te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Sterren College.