100% geslaagden bij de basis en 100% bij kader! Het is ons helaas niet gelukt om de drie herkansingen bij de GL te verzilveren.