Op donderdagavond 16 november van 19:30 – 21:00 uur kunt u de informatieavond bijwonen.
Graag opgeven bij: s.regelink@sterrencollegehaarlem.nl