Met de start van het nieuwe schooljaar informeren wij u -mede namens het bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, waar onze school deel van uitmaakt, en de directeuren van Paulus Mavo vmbo, Sterren College, Daaf Gelukschool, Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool en Gunning vso – graag over de oriëntatie op een intensieve samenwerking. De scholen blinken uit in passende zorg en hoogwaardig onderwijs. Samenwerking biedt een unieke mogelijkheid om deze sterke kwaliteiten van de scholen in Haarlem Noord voor alle leerlingen toegankelijk te maken.

De invoering van Passend Onderwijs voor alle leerlingen en de vernieuwing van het beroepsgericht vmbo met uitdagende programma’s doen een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen om te zorgen voor een krachtig en breed onderwijsaanbod voor leerlingen met vmbo-advies of een specifieke ondersteuningsvraag.

De komende maanden zullen we samen met de teams van de scholen en de medezeggenschapsraden zoeken naar de beste mogelijkheden voor deze samenwerking. Zodra we weten of en hoe we deze samenwerking verder vorm gaan geven, brengen wij u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

De schoolleiding