Zoals bekend, heeft het kabinet zondag 15 maart besloten om de scholen voor leerlingen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat er op onze scholen geen onderwijsactiviteiten worden aangeboden. Onze schoolgebouwen blijven open voor leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren. Er wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand verzorgd.

Voortgang onderwijs ondanks corona

Voor leerlingen vervallen dus de lessen op school. De komende weken werken de leerlingen thuis volgens de studieplanners die digitaal beschikbaar zijn. Onze scholen zijn hierover voortdurend via Magister in contact met leerlingen en ouders.

Extra aandacht voor examenleerlingen

De komende tijd volgt vanuit het ministerie van OCW nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij school- en centrale examens kunnen afronden. In afwachting van verdere berichtgeving door de overheid, is de instructie dat schoolexamens op de scholen voorlopig geen doorgang vinden. Vanzelfsprekend volgen College van Bestuur en schoolleiders de informatie op de voet. De scholen zullen, zodra er meer bekend is, de informatie via Magister delen met leerlingen en ouders/verzorgers.

Communicatie rondom coronavirus

De communicatie tussen de scholen en leerlingen/ouders verloopt de komende tijd via Magister. Dat zijn we al zo gewend en op deze manier houden medewerkers én leerlingen overzicht op gemaakte afspraken.

Samen aan het werk

Vanaf vandaag staan we met elkaar voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken. We hebben alle vertrouwen in – en grote waardering voor alle collega’s die zich nu en in de komende tijd inzetten voor alle leerlingen op onze scholen.