Het College van Bestuur heeft, in overleg met het interne crisisteam, besloten om maandag 16 maart 2020 op al onze scholen geen onderwijsactiviteiten aan te bieden. Dit geeft onze medewerkers de gelegenheid om voorbereidingen te treffen om het onderwijs van de komende weken anders te organiseren, met daarbij speciale aandacht voor de eindexamenkandidaten. We nemen dit besluit in afwachting van landelijke besluitvorming en/of -advisering.

Maatregelen worden gedeeld via Magister

We verwachten maandag 16 maart te communiceren over wat de besluitvorming voor onze scholen de komende twee weken betekent. Leerlingen en ouders zullen verder geïnformeerd worden via Magister.

Uit zorg voor leerlingen en medewerkers

Met dit besluit willen we onze verantwoordelijkheid nemen uit zorg voor onze leerlingen en medewerkers.

De schoolleiding van het Sterren College zal met elkaar overleggen over de vervolgstappen die we zullen nemen.

Inrichting onderwijs Sterren College

Alle ouders en verzorgers worden daarover in de loop van de dag, maar in ieder geval voor 15.00 uur geïnformeerd. Alle officiële informatie zal via Magister worden verstuurd en daarna op onze website worden geplaatst.