Normering & Determinatie 2015 – 2016

Normering

Het Sterren College kent een normering waarin beschreven staat waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar.

Determinatie

Daarnaast is de determinatie opgenomen. Determinatie wil zeggen opstroom naar een hogere of afstroom naar een lagere leerweg.

De voorlopige leerwegbepaling voor het 2e leerjaar vindt plaats in leerjaar 1. Het besluit hiertoe wordt genomen tijdens de 3e rapportvergadering. De leerling start het 2e leerjaar in de vastgestelde leerweg.

De definitieve leerwegbepaling vindt plaats in leerjaar 2. Het besluit hiertoe wordt genomen tijdens de 3e rapportvergadering. De leerling start het 3e leerjaar in de vastgestelde leerweg.

Meer informatie over bovenstaande vindt u onder Downloads/bevorderingsbesluit.