Horeca, Bakkerij en Recreatie

VAKKENPAKKET VOOR HET DERDE LEERJAAR

3BL

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • biologie,
 • nask 1,
 • economie,
 • maatschappijleer 1,
 • kunstvakken 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
 • en het praktijkvak.
3KL

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • economie,
 • maatschappijleer 1,
 • kunstvakken 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
 • en het praktijkvak.

Naast bovenstaande kiest de leerling twee vakken uit nask 1, Duits en biologie.

3GL/beroepsgerichte mavo

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • economie,
 • maatschappijleer 1,
 • kunstvakken 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
 • en het praktijkvak.

Naast bovenstaande kiest de leerling twee vakken uit nask 1, Duits en biologie.

Alle leerlingen van het derde leerjaar dienen 2 weken stage te lopen. De data zullen in het jaarrooster worden gepubliceerd.

VAKKENPAKKET VOOR HET VIERDE LEERJAAR

4BL

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • maatschappijleer 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
 • en het praktijkvak.

De leerling heeft naast bovenstaande het verplichte vak economie gekoppeld aan het praktijkvak.

Waar rooster technisch mogelijk kan een leerling een extra vak volgen. Naast financiële en rooster technische zaken is de mening van een vakdocent over het laten volgen van een extra vak dan zeer belangrijk.

4KL

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • maatschappijleer 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
 • en het praktijkvak.

De leerling heeft naast bovenstaande het verplichte vak economie gekoppeld aan het praktijkvak.

Waar rooster technisch mogelijk kan een leerling een extra vak volgen. Naast financiële en rooster technische zaken is de mening van een vakdocent over het laten volgen van een extra vak dan zeer belangrijk.

4GL

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • maatschappijleer 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
 • en het praktijkvak.

De leerling heeft naast bovenstaande het verplichte vak economie gekoppeld aan het praktijkvak en dient 1 extra vak te kiezen uit biologie, nask 1 of Duits.

4TL

Alle leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands,
 • Engels,
 • wiskunde,
 • maatschappijleer 1,
 • lichamelijke opvoeding,
 • rekenen,
 • mentoraat,
 • LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding).

De leerling dient twee extra vakken te kiezen uit nask 1, biologie, economie of Duits.