Ouders

In dit gedeelte vindt u informatie die vooral voor u als ouder/verzorger interessant kan zijn.

Verlof en vrijstelling

Kijk onder Downloads voor de verlofregeling.

Schrijfmateriaal

Op de lijst aan te schaffen benodigdheden staat wat de leerlingen zelf moeten kopen.

 Werkkleding

De benodigde kleding verschilt per praktijkrichting. De informatie hierover staat in de lijsten schoolbenodigdheden.

Sportkleding

Deze kleding bestaat bij voorkeur uit sportkleding en sportschoenen. Voor het zoekraken van kleding kan de school zich niet aansprakelijk stellen. Wij adviseren u alle kleding te merken. Veel leerlingen lopen de hele dag op sportschoenen. I.v.m. de hygiëne mogen deze schoenen in de sportzaal niet gedragen worden.

Regels betreffende verzuim

Wanneer uw kind/pupil ziek is:

  • Meldt u dit uiterlijk een half uur voor het eerste lesuur van uw kind aan de school. Dit doet u telefonisch via de receptie (023-5415100). Indien de receptionist in gesprek is krijgt u de mogelijkheid om een gesproken bericht achter te laten. Spreek duidelijk de naam en klas in van uw kind/pupil.
  • Mocht uw kind/pupil langer ziek blijven dan stellen wij het op prijs dat u op de maandagochtend weer een ziekmelding doet. Onze medewerker houdt dit in het systeem Magister bij. De mentor zal na een week contact met u zoeken en zal eventueel bespreken welke stappen er ondernomen moeten worden om de leerachterstand van uw kind te beperken.
  • Wanneer uw kind/pupil is hersteld levert hij/zij een VERLOFBRIEF Z in bij de receptie. U vermeldt op dit briefje de volledige naamde klas en de periode dat uw kind/pupil ziek is geweest. In Magister wordt dit dan verwerkt.
  • Wanneer uw kind/pupil een afspraak heeft bij de tandarts, orthodontist, dokter of specialist o.i.d., geeft u dit van tevoren aan met een geschreven briefje, voorzien van handtekening. Gaat het om verlof voor een hele dag of meerdere dagen dan dient u dit middels het “formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek” te doen. Deze is van de site te downloaden onder downloads. Daar vindt u ook de richtlijnen voor het verlof buiten de vakantie.
  • Wanneer uw kind/pupil zich niet lekker voelt en naar huis wil tijdens de lessen, meldt hij/zij zich bij de receptionist. Deze belt altijd naar één van de ouders/verzorgers en in onderling overleg wordt dan beslist of de leerling naar huis mag. Bij instemming krijgt de leerling een verlofbriefje Z mee. Als de leerling weer naar school komt, neemt hij/zij deze ondertekend weer mee naar school en levert de brief in hij de receptie.

Indien ouders/verzorgers niet te bereiken zijn, blijft de leerling op school.

Boeken en Leermiddelen

Voor de boeken heeft onze school heeft een overeenkomst met de firma Van Dijk.  De benodigde leermiddelen vindt u terug in de brief van schoolbenodigdheden die u begin schooljaar van de administratie ontvangt.

Gereedschap

Voor de afdeling bouw, wonen en interieur en techniek, is een gereedschap set nodig. Voor de afdeling zorg en welzijn is een gevulde toilettas nodig. De school levert deze leermiddelen en de kosten staan vermeld op de schoolkosten nota.