Aanmelden

Een aanmelding voor een leerling vanuit de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs (VO), ook met een LWOO advies, gaat volgens vaste afspraken tussen het VO en de basisschool. Die afspraken gelden voor alle basisscholen en Voortgezet Onderwijsscholen die horen bij de regio Zuid-Kennemerland.

Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor de brugklas en tweede leerjaar?

Hiervoor dient u een afspraak te maken per e-mail via info@sterrencollegehaarlem.nl of telefonisch 023-5415100. In overleg vinden we een datum en tijdstip. Of tijdens de aanmeldmomenten.

Als uw kind voor leerwegondersteuning in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de Toelatingscommissie. Zij zullen met u bespreken wat er nodig is voor een LWOO-aanmelding. U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden dan de mogelijkheden van onze school voor uw kind besproken.

De Toelatingscommissie is bereikbaar per e-mail via aanmelden@sterrencollegehaarlem.nl en telefonisch 023-5415100. Geeft u hierbij wel duidelijk aan dat het om een LWOO-aanmelding gaat!

Wat hebben wij nodig voor de aanmelding?

 • Een Aanmeldingsformulier. De link hiervoor vindt u op de homepage.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling.
 • Een bewijs van de datum van aankomst in Nederland wanneer de leerling niet in Nederland geboren is.
 • Het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs óf een Onderwijskundig Rapport van de basisschool. Dit ontvangt u van de basisschool, hierop of hierbij heeft de basisschool het Voortgezet Onderwijs advies geschreven.
 • Alle relevante gegevens die de basisschool aan u heeft meegegeven. Dat (kunnen) zijn:
 1. CITO entree- en/of eindtoets
 2. Leerling Volg Systeem gegevens
 3. Testuitslag Drempelonderzoek (leerachterstand gegevens specifiek nodig voor een LWOO aanvraag)
 4. Dyslexieverklaring/dyscalculieverklaring
 5. Informatie specifiek over het sociaal-emotioneel functioneren
 • Voor Tweede leerjaar ook:
 1. Doorstroomformulier van de vorige VO-school
 2. Laatste cijferlijst/rapport

Pas wanneer wij als school alle informatie hebben, kan de toelatingscommissie de aanmelding in behandeling nemen. Daarna wordt over plaatsing beslist. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.