Mededelingen

Keuzetraject leerjaar 3

Een leerling moet het praktijkvak (profiel) kiezen waarin deze leerling het examen gaat doen.

Dus er kan er ÉÉN gekozen worden uit

 • Economie en ondernemen (verplicht)
 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Zorg en Welzijn

Het praktijkvak waarin examen wordt gedaan wordt vanaf februari aangeboden en bestaat voor de BL en KL leerlingen uit het volgen van 3 profieldelen. Ook moeten de leerlingen nog 2 keuzedelen volgen.

Voor de GL/TL moet een leerling in totaal minimaal 2 profieldelen en 2 keuzedelen hebben gevolgd.

Vakkenpakketten:

In het 4e leerjaar zijn dit de vakken die elke leerling krijgt aangeboden.

Nederlands, Engels, wiskunde,  maatschappijleer 1,   lichamelijke opvoeding, rekenen, mentoraat, lob (loopbaan oriëntatie en begeleiding), stage en het praktijkvak

Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden per leerweg.

Overgangsnormeringen:

De leerling is bevorderd naar leerjaar 4  wanneer:

 • het vak Kv1 met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • het vak Lichamelijke Opvoeding met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • het vak LOB met minimaal de beoordeling voldoende is afgerond
 • bij de afgeronde eindcijfers aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– alle 6 of meer;

– één 5 en alle andere 6 of hoger;

– één 4 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;

– twee maal een 5 en alle andere 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

 • De som van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste 17,0 punten bedraagt, waarbij Nederlands minimaal een 4,5 is
 • Het examendossier een gemiddelde heeft van 5,5 of hoger
 • De rekentoets is gemaakt
Keuzetraject leerjaar 2

Een leerling moet kiezen uit 5 profielen (praktijkvakken). De school heeft al 1 keuze bepaald. Elke leerling volgt 1 periode Economie en Ondernemen. In totaal moet een leerling drie praktijkvakken volgen in het laatste half jaar in leerjaar 2 en het 1e half jaar in leerjaar 3.

Een leerling kiest er dus nog twee (of laat er twee vallen).

De profielen:

Economie en ondernemen (verplicht)

Twee kiezen uit:

 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Zorg en Welzijn

Periodes:

februari – juli het 1e profieldeel

augustus – november het 2e profieldeel (3e klasser!)

november februari het 3e profieldeel (3e klasser!)

In november kiest een leerling het praktijkvak waarin examen moet worden gedaan.

Vakkenpakketten:

In het 3e leerjaar zijn dit de vakken die elke leerling krijgt aangeboden.

3BL:

Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie, natuurkunde 1, maatschappijleer 1, kunstvakken 1,  lichamelijke opvoeding, rekenen, mentoraat, lob (loopbaan oriëntatie en begeleiding) en het praktijkvak

3KL:

Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer 1, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, rekenen, mentoraat, lob (loopbaan oriëntatie en begeleiding) en het praktijkvak

3GL:

Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer 1, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, rekenen, mentoraat, lob (loopbaan oriëntatie en begeleiding) en het praktijkvak

Gekoppeld aan de keuze van de praktijkvakken en het praktijkvak waarin een leerling denkt examen in te gaan doen moet een extra vak gevolgd worden (geldt alleen voor KL en GL/TL).

Informatie over jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds